Fundusze Europejskie program regionalny logo

Przedsiębiorstwo MONIKA KOPCZYŃSKA 3DMEDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA korzysta z Funduszy Europejskich w ramach projektu pn. „Wsparcie wdrożenia wyników własnych prac B+R w zakresie implementacji do praktyki biznesowej nowego algorytmu kolejkowania i zwiększenia przepustowości kolejki oraz responsywności usługi RenderBuzz”.

Nr projektu: RPWP.01.02.00-30-0087/16

Cel projektu to wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących nowego algorytmu kolejkowania i zwiększenia przepustowości kolejki oraz responsywności świadczonej usługi.

Kluczowe efekty projektu to wdrożenie wyników prac B+R, wprowadzenie innowacji na poziomie produktowym oraz wzrost zatrudnienia.

Wartość projektu: 1 063 764,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 699 360,00 PLN

Powrót do strony głownej